sreda 19-06-2024

Rasadnik Različak

Razlicak
 
Različak (Centaurea jacea) je vrsta biljke iz porodice glavočika.
 

Stablo je najčešće visoko 40–80 cm, uspravno je, može biti granato, ali i ne mora, uglasto, golo ili s paučinastim dlakama. Podzemno stablo je rizom koji je granat i debeo.

Listovi su zeleni i mogu biti dlakavi, a razlikuju se oni u gornjem delu od onih kojih su postavljeni niže. Naime, niži listovi imaju dršku, jajasto su lancetasti, celi ili režnjeviti, dok su listovi na sredini ili u gornjem delu stabla sedeći, duguljasti ili lancetasti, celi i sa zaobljenom ili suženom osnovom.

Cvetovi skupljeni u cvati glavice koje su najčešće pojedinačne, ređe po par njih zajedno. Postavljene su terminalno. Involukrum je jajastog ili jajasto-loptastog oblika, 10–20 mm dugačak i 7–20 mm širok. Listići involukruma imaju suvi kožasti nastavak. Boja cvetova je svetlopurpurna, ređe su cvetovi beli. Obodni cvetovi su gotovo uvek sterilni, vazdušni i nejasno dvorežnjeviti. Cveta od juna do oktobra.

Ahenija je gola ili prekrivena finim dlakama, bledosiva do svetlosmeđa, slabo izbrazdana i sjajna, dužine oko 3 mm.

Ovo je livadska biljka, ali se može naći i u degradiranim hrastovim i grabovim šumama i šikarama, kao i uz puteve i ruralna naselja.

Različak je lekovita i medonosna biljka. Nije naročito kvalitetna krmna biljka, jer joj je stabljika gruba, ali mlade listove stoka pase. Takođe, može biti i ukrasna biljka.Sledeća strana: Proizvodi